Kam poslat DMS?

Životní prostředí, ekologie a zvířata, Regionální a ekonomický rozvoj a Vzdělávání a výzkum

Prohlédněte si projekty

Pomoc lidem s autismem a jejich rodinám

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. s působností pro Jihomoravský kraj vznikla, aby komplexně a dlouhodobě pomáhala lidem s poruchou autistického spektra (PAS) ve všech fázích jejich života. Nezaměřujeme se pouze na osoby s touto poruchou, ale také na celou rodinu, které nabízíme poradenství, asistenci, skupinové setkávání nebo také podporu sourozenců. Obecným cílem APLA Jižní Morava je zkvalitnění života osob s PAS. Tohoto cíle dosahujeme prostřednictvím registrovaných sociálních služeb, a to konkrétně rané péče, osobní asistence a sociální rehabilitace. Dále pro klienty pořádáme volnočasové aktivity i letní tábory. Odborné veřejnosti nabízíme akreditované kurzy pro pedagogy, lékařský i nelékařský personál, pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky. APLA Jižní Morava též provozuje centrum včasné prevence PASPOINT, kde nabízí podporu celé rodině v období stanování diagnózy.
Výtěžek z DMS použijeme na podporu aktivit APLA Jižní Morava ve všech oblastech práce této organizace.

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s.

APLA Jižní Morava se zabývá komplexní a systematickou pomocí lidem s poruchami autistického spektra a jejich blízkým. Organizace nabízí v oblasti sociálních služeb osobní asistenci, ranou péči a sociální rehabilitace. Zájemce soustřeďuje v akreditovaném dobrovolnickém centru a vzdělávacím institucím poskytuje akreditované kurzy pro pedagogické pracovníky, pracovníky sociálních služeb, psychology, lékaře i zdravotnický personál. APLA-JM provozuje i poradenské centrum a pořádá letní tábory nebo volnočasové aktivity pro děti.Zpět

 

DMS APLAMORAVA
87 777

Organizace: Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s.

http://www.apla-jm.cz

Celkový počet přijatých DMS

Od začátku projektu ke konci měsíce ledna 2017 získal projekt celkem 249 dms, tedy 7.097,- Kč.

DMS APLAMORAVA249 dms

Aktuální NEOFICIÁLNÍ stav za poslední dva měsíce

[ DMS APLAMORAVA ] únor 3 dms
[ DMS APLAMORAVA ] leden 7 dms

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 28.50 Kč. Informace o roční podpoře zde. Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců